RoGeP

    ….voor mensen met een beperking.

Evenementenvergunningen


Sinds 01-01-2017 hebben mensen met een beperking door de ratificering van het “VN-verdrag handicap” het recht verworven om zonder enige belemmering en volkomen zelfstandig gebruik te maken van alle maatschappelijke voorzieningen in de ruimste zin van het woord.

Hieronder valt ook het evenement waarvoor u een vergunning hebt aangevraagd of nog gaat aanvragen.
Om dit genoemde recht te waarborgen heeft u -als organisator van het evenement- de verplichting om het evenemententerrein en de voorzieningen daarop zodanig in te richten dat mensen met een beperking hiermee ook uit de voeten kunnen, zoals bedoeld in het VN-verdrag.

Schrikt u niet, want in verreweg de meeste gevallen voldoet het evenemententerrein al aan de toegankelijkheids- en gebruikseisen en kan het meestal blijven bij wat extra aandacht van uw zijde.

Hieronder een kleine opsomming van wat gevraagd wordt in dit kader:

Nogmaals, schrikt u niet! Bovenstaand zaken zijn over het algemeen met eenvoudige middelen te bereiken!

Daarbij komt: “RoGeP laat u niet in de kou staan” en wij staan u met raad en daad bij -geheel gratis- om aan de hand van de terreintekening die u bij de vergunningsaanvraag indient/heeft ingediend te bezien welke voorzieningen getroffen dienen te worden.

Als u ons een berichtje stuurt op info@rogep.nl dan maken we een afspraak en we komen dan graag bij u langs om de zaak te bespreken.

Tot ziens op een evenement waarvan ook de lichamelijk beperkte Roosendaler met volle teugen kan genieten!