RoGeP

    ….voor mensen met een beperking.

DOELSTELLING


De doelstellingen van RoGeP zijn de volgende:

Stimuleren, organiseren, activeren en onderhouden van overleg tussen doelgroepen en instellingen die zich bezig houden met of belangstelling hebben voor mensen met een handicap en of beperking en om integratie in de maatschappij te bevorderen c.q. te verbeteren.

Dit doen we door:

- Toepassen van het VN-verdrag bewaken

- Periodiek overleg met het college B & W van de gemeente Roosendaal

- Informatie verstrekken aan de Raad voor het Sociale Domein.

- Invoering en promotie het Roosendaals Toegankelijkheids Symbool.

- Controle van verstrekte RTS Symbool.

- Voorlichting geven op basisscholen (omgaan met een handicap).

- Contacten onderhouden met de plaatselijke politieke partijen.

- Contacten onderhouden met de plaatselijke en regionale pers.

- Contacten onderhouden met landelijke organisaties die werkzaam zijn voor

   mensen met een beperking.

- Adviseren aan bouwkundige organisaties.

- Periodiek overleg met RoGeP bestuur (afgevaardigden vanuit de doelgroepen).