RoGeP

    ….voor mensen met een beperking.

ROGEPis een overlegorgaan met als taak het behartigen van alle belangen van gehandicapten.

Zowel landelijke als plaatselijke organisaties, maar ook individuele gehandicapten kunnen zich met vragen of opmerkingen tot RoGeP wenden.