RoGeP

    ….voor mensen met een beperking.

ITS


Voor informatie over ITS bent u welkom op de site van het Internationaal Toegankelijkheidssymbool (ITS):www.pbtconsult.nl/richtlijnen

U kunt op deze site informatie vinden over de achtergronden van het ITS en een ITS-keuring aanvragen. Bovendien zijn de keuringsprocedure en de criteria voor toekenning van een ITS opgenomen zodat u precies weet op welke wijze u een ITS kunt verkrijgen.

Het ITS is een initiatief van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad). De uitvoeringen van de ITS-keuringen zijn door de CG-Raad gedelegeerd aan de stichting Projectbureau Toegankelijkheid (PBT).